Trädgårdsnytt

Lövstakooperativets trädgårdsgrupp kan erbjuda
Fagning, nedklippning av perenner
och allmän vårstädning i er trädgård.

Föryngring och beskärning av buskar och träd.
Klippning och trimning av gräsytor.

Rensning av grus och plattgångar.

Röjning av sly m.m.