Nyheter

gyckelblomma, Törstige Fredrik

Lövstakooperativets trädgårdsgrupp kan erbjuda
Fagning, nedklippning
av perenner och allmän vårstädning i er trädgård.

Föryngring och beskärning av buskar och träd.
Klippning och trimning av gräsytor.

Rensning av grus och plattgångar.

Röjning av sly m.m.

logga