Produkter & tjänster

Bild 6 till presentation av tjänster

Välkommen att kontakta oss enligt uppgifter under menyvalet "Kontakta oss"!

Snickeri

Lövstakooperativet har tillgång till eget snickeri. Här bygger vi det mesta efter beställning. Lagar saker exempelvis trädgårdsmöbler, träskyltar, staket, dörrar osv.

Fönster

I vår fönsterverkstad renoverar och reparerar vi fönster.

Trädgård

Vi är bra på all sorts trädgårdsarbete. Vi kan ordna mindre plattsättning, fixa rabatter, jordförbättra, beskära träd, klippa gräs, utföra lövräfsning osv.

Skog och ved

Vi har utbildning och utför  olika uppgifter inom skogsbruk såsom t ex plantering, röjning av skog eller avverkning. Vi säljer ved och kan även kapa och klyva ved hos kund.

Fastighetsskötsel

Vi gör olika typer av jobb inom fastighetsskötsel, exempelvis målningsarbeten och renovering av väggar eller tak. På vintern kan vi hjälpa till med snöskottning.

Rot & rut

Det går att göra rot- eller rut-avdrag på flera av våra tjänster. Om tjänsten är berättigad för rot eller rut innebär det i princip att skattereduktion medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 25 000 kronor per person och år.

Om du anmäler intresse till oss för rot- eller rutarbete ser vi till att fakturera dig efter att vi gjort eventuella avdrag. Mer information om rot och rut finns att läsa på Skatteverkets hemsida.